HOE CORRECT
LEGE VERPAKKINGEN INLEVEREN ?

Beheer uw eigen gegevens

De inlogprocedure is ongewijzigd gebleven. Eens u een paswoord ontving kan u altijd met dit paswoord op uw eigen persoonlijke pagina inloggen.

Over AgriRecover

De actie van AgriRecover richt zich naar alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en naar gebruikers van meststoffen en landbouwbiociden met op de verpakking het logo van AgriRecover.

Tot de professionelen behoren ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en tuinbouw.

Particulieren kunnen met hun lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen terecht bij de plaatselijke containerparken.

NIEUW ! CLP affiche voor uw fytolokaal/kast

In de rubriek Documenten vindt u een affiche voor uw Fytolokaal/Fytokast. Druk deze af en breng ze aan op de juiste plaats om u in orde te stellen.

Uw persoonlijke pagina beheren

Doel van deze website is uw administratie rond het inzamelen van lege verpakkingen te vereenvoudigen. Daarom rekenen we op uw hulp en bij goed gebruik van deze website zal u snel de voordelen inzien van dit online-gebeuren.

Mogen wij u het volgende vragen ?

  1. log in op uw persoonlijke pagina met paswoord en barcodenummer
  2. verbeter en/of vul aan uw identiteits- en bedrijfsgegevens
  3. raadpleeg uw historiek / attesten van vorige inzamelingen
  4. print zelf uw uitnodiging af van de inzamelsite van uw keuze. LET OP: u bent niet verplicht om naar de specifieke inzamelsite, die op uw uitnodiging staat, te komen. MAAR respecteer wel de uren van de site. Wij vermelden de site op de uitnodiging voor uw gemak. Maar het staat u vrij om op een andere dag naar een andere plaats te komen.
  5. BRENG ALTIJD DE UITNODIGING MEE: voor ons is de barcode een onmisbaar item. Het versnelt de inzameling. Daarom kan u kiezen om de uitnodiging die u per post kreeg mee te brengen of zelf uw uitnodiging af te printen. Op beide uitnodigingen staat een barcode.

Het is de bedoeling om op termijn zoveel mogelijk via het internet te communiceren. Mogen wij daarom vragen dat u zeker uw gegevens controleert en aanpast. Uw e-mailadres is voor ons ZEER BELANGRIJK !