Hoe correct lege verpakkingen inleveren?

Over de inzamelcampagne

Welke verpakkingen?

 • Alle professionele gebruikers zijn verplicht hun primaire verpakkingen binnen te brengen
 • Primaire verpakkingen zijn verpakkingen die rechtstreeks in contact komen met het product : bussen, vaten, aluminiumfolie, karton, ...
 • Secundaire verpakkingen: niet verplicht maar kunnen ook meegegeven worden (vb. groepsdozen)
 • Secundaire verpakkingen waarop gemorst is, zijn primaire verpakkingen en moeten in de zak van de niet spoelbare fractie

Sorteren is belangrijk ! Indien u goed sorteert kan u de fracties gratis inleveren op de site. Is dit niet het geval dan is AgriRecover verplicht u de kosten hiervoor aan te rekenen:

 • administratieve vergoeding van € 20,00
 • verwerkingskost van € 15,00/zak

Gespoelde fractie

Hoe ga je tewerk?

 • Spoelbare bussen moet je reinigen en drogen
 • Reinigen : ofwel met het voorziene toestel op de machine, ofwel 3x handmatig
 • Spoelwater: NIET lozen, maar mengen in de spuitoplossing
 • Drogen: goed laten uitdrogen. BELANGRIJK: bussen die nog nat zijn worden als niet gespoeld beschouwd en geven aanleiding tot een financiële bijdrage

Binnenbrengen op de site

De campagne loopt van september tot december. Hou rekening met volgende elementen:

 • Respecteer data en uren van de inzamelplaatsen. Wij engageren ons om zoveel mogelijk de bekende inzamelplaatsen, data en uren te behouden zodat u uw werkschema niet dient aan te passen
 • U moet lege verpakkingen verplicht aanbieden in zakken van PhytofarRecover of AgriRecover
 • Elke professionele gebruiker is verplicht ZELF de lege verpakkingen aan te bieden of een werknemer van zijn bedrijf hiervoor af te vaardigen. U kan uw lege verpakkingen NIET meegeven aan een collega. Transport van afvalstoffen van anderen is verboden
 • U ontvangt persoonlijk een attest van AgriRecover. Dit attest kan niet aan derden worden meegegeven

Hoe correct spoelen?

Klik hier om naar de pagina te gaan waarop je de video kan bekijken. Volg deze instructies nauwgezet op en bespaar u flink wat geld en help het milieu een handje.

Niet-gespoelde fractie

 • Bussen die niet kunnen (dus ook niet mogen) gereinigd worden (vb. zaadontsmettingsproducten)
 • Meestal verpakkingen in karton, metaal, papier, aluminiumfolie
 • Verzegelingen van de bussen
 • Groepsdozen waarop product is gemorst

Zakken meststoffen

De omvorming naar AgriRecover heeft tot gevolg dat voortaan ook zakken voor meststoffen kunnen ingezameld worden. Hierbij moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Zakken samengebonden met een natuurlijke koord (BELANGRIJK: SLECHTS 1 KOORD)
 • Zakken aanleveren in stapels van 20
 • Enkel zakken met een logo van AgriRecover

Afsluitdoppen

Afsluitdoppen zijn in aanraking gekomen met het product maar kunnen industrieel gereinigd worden. Na reiniging vallen ze onder de noemer 'gespoelde fractie'.

Let op: verzegelingen horen thuis bij de 'niet-spoelbare fractie'

Wie houdt nu niet van cookies